ascii ne demek?

ASCII, bilgisayarların karakterleri kodlamak ve iletmek için kullandığı bir standart karakter kodlama sistemidir. Bu yazıda, ASCII’nin ne olduğunu ve ne anlama geldiğini öğreneceksiniz.

Ascii Nedir?

Ascii (American Standard Code for Information Interchange), 1963 yılında oluşturulan bir karakter kodlama sistemidir. Yani bilgisayarlar tarafından okunabilir karakterleri belirtmek için kullanılan özel bir sistemdir.

Ascii Karakterleri

Ascii’nin birinci bölümü, 0-127 arasındaki karakterlerdir. Bu karakterler, klavyede bulunan karakterlerdir. Örneğin, A harfi 65, a harfi 97 gibi sayısal değerlere sahiptir.

Ascii Kodlaması Nasıl Çalışır?

Ascii kodlaması, karakterleri ikilik sayılar şeklinde ifade eder. Her bir karakter, önceden belirlenmiş sayısal bir değere sahiptir. Bu sayısal değere göre, bilgisayar karakteri okur ve karakteri ekranda gösterir.

Ascii’nin Önemi

Ascii’nin oluşturulmasıyla birlikte, karakterleri bilgisayarlar arasında daha kolay bir şekilde alıp göndermek mümkün hale geldi. Bu da gazete, dergi, kitap gibi matbu yayınların elektronik olarak okunabilir hale gelmesini sağladı.

Ascii Karakterleri Kullanım Alanları

Ascii karakterleri, hala bilgisayar sistemlerinde çok yaygın bir şekilde kullanılır. İnternet sitelerinde, kodlama dillerinde, veritabanlarında, elektronik haberleşme sistemlerinde kullanılır.

Ascii Dışındaki Kodlama Sistemleri

Bununla birlikte, özellikle uluslararası karakterlerin kullanıldığı dillerde, Ascii yerine Unicode kullanılmaktadır. Unicode, tüm dillerdeki karakterlerin kodlanabilmesine olanak sağlar.

Sonuç

Ascii, bilgisayarlar için önemli bir karakter kodlama sistemidir. Ancak günümüzde, uluslararası karakterlerin de kullanıldığı birçok sistem mevcut olduğu için, Ascii’nin önemi giderek azalmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Ascii kodlaması sadece Latin karakterleri için kullanılabilir mi?

Evet, Ascii kodlaması sadece Latin karakterleri için kullanılabilir.

Ascii’nin yerine kullanılabilecek diğer kodlama sistemleri nelerdir?

Unicode, ASCII’nin yerine kullanılabilecek diğer bir kodlama sistemidir. Diğer alternatifler arasında ISO 8859 gibi kodlamalar da yer alabilir.

Ascii kod tablosu nereden bulunabilir?

Ascii kod tablosu birçok internet kaynağında mevcuttur. Ayrıca, programlama dilinde kullanılan karakter kodlamaları da Ascii’ye benzer ve programlama dokümantasyonlarında da yer alır.

Ascii kodlamasının kullanım alanları nelerdir?

Ascii kodlaması, internet sitelerinde, kodlama dillerinde, veritabanlarında, elektronik haberleşme sistemlerinde yaygın bir şekilde kullanılır.

Unicode ve Ascii arasındaki farklar nelerdir?

Unicode, tüm dillerdeki karakterleri kodlamak için kullanılırken, Ascii sadece Latin karakterlerini kodlayabilir. Ayrıca, Unicode daha geniş bir karakter setine sahiptir.

Bir yorum bırakın