ascıı nedir?

ASCII, karakterleri bilgisayarın anlayabileceği sayısal değerlere dönüştüren bir karakter kodlama standardıdır. ASCII nedir sorusunun cevabını merak ediyorsanız, bu yazıya göz atın.

ASCII Nedir?

ASCII (American Standard Code for Information Interchange), bilgisayarların metinlerini saklamak, aktarmak ve görüntülemek için kullandığı bir karakter kodlama sistemidir. ASCII, ilk olarak 1960’larda geliştirilmiştir ve hala geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır.

ASCII Karakterleri

ASCII karakterleri, 7 bitlik bir kodlama sistemi kullanır ve toplamda 128 karakteri tanımlar. Bunlar arasında harfler, sayılar, noktalama işaretleri ve kontrol karakterleri bulunur. ASCII karakterleri, herhangi bir standart klavyeden yazılabilen temel karakterlerdir.

ASCII Kod Tablosu

Aşağıdaki tablo, ASCII karakterlerinin ilk 32 karakterini (kontrol karakterleri) ve sonraki 96 karakteri göstermektedir:

Karakter Kod
NUL 0
SOH 1
STX 2
ETX 3
EOT 4
ENQ 5
ACK 6
BEL 7
BS 8
HT 9
LF 10
VT 11
FF 12
CR 13
SO 14
SI 15
DLE 16
DC1 17
DC2 18
DC3 19
DC4 20
NAK 21
SYN 22
ETB 23
CAN 24
EM 25
SUB 26
ESC 27
FS 28
GS 29
RS 30
US 31
Boşluk 32
! 33
34
# 35
$ 36
% 37
& 38
39
( 40
) 41
* 42
+ 43
, 44
45
. 46
/ 47
0 48
1 49
2 50
3 51
4 52
5 53
6 54
7 55
8 56
9 57
: 58
; 59
< 60
= 61
> 62
? 63
@ 64
A 65
B 66
C 67
D 68
E 69
F 70
G 71
H 72
I 73
J 74
K 75
L 76
M 77
N 78
O 79
P 80
Q 81
R 82
S 83
T 84
U 85
V 86
W 87
X 88
Y 89
Z 90
[ 91
\ 92
] 93
^ 94
_ 95
` 96
a 97
b 98
c 99
d 100
e 101
f 102
g 103
h 104
i 105
j 106
k 107
l 108
m 109
n 110
o 111
p 112
q 113
r 114
s 115
t 116
u 117
v 118
w 119
x 120
y 121
z 122
{ 123
| 124
} 125
~ 126
DEL 127

ASCII’nin Kullanımı

ASCII, genellikle metin dosyaları, e-postalar ve web sayfaları gibi metin tabanlı verilerin aktarımı için kullanılır. ASCII kodlaması, farklı karakter setleri arasında veri paylaşımının kolay ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlar. ASCII kodlaması, herhangi bir bilgisayarın herhangi bir işletim sistemi tarafından anlaşılabilen bir standarttır.

ASCII Karakter Kodlama Dönüştürücüsü

ASCII karakterlerini dönüştürmek için birçok araç ve uygulama mevcuttur. Bunlar arasında online dönüştürücüler, yazılımlar ve programlama dilleri gibi araçlar yer alır. ASCII dönüştürücülerinin çoğu basit bir arayüze sahiptir ve kullanımı oldukça kolaydır.

ASCII’nin Önemi

ASCII, bilgisayarlar için bir standart haline gelmiştir ve metin tabanlı iletişimde vazgeçilmez bir rol oynar. ASCII, farklı karakter setleri arasında veri paylaşımının kolay ve güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlar ve bu nedenle birçok alanda kullanılır.

ASCII’ye Alternatifler

ASCII’nin yerini almış veya genişletilmiş standartlar da mevcuttur. Bun

Bir yorum bırakın