merkantilizm nedir kısaca?

Merkantilizm nedir sorusunun cevabı, bu ekonomik doktrin hakkında bilgi almak isteyenler için oldukça önemlidir. Merkantilizm, bir ülkenin zenginliğinin artırılması için dış ticarete dayalı bir ekonomik görüştür. Bu yazıda, merkantilizm nedir ve nasıl işler açıklanıyor.

Merkantilizm Nedir?

Merkantilizm, ticaretin güçlendirilmesi ve ulusal servetin arttırılması için geliştirilmiş bir ekonomik düşünce tarzıdır. 16. yüzyılda ortaya çıkmış ve 18. yüzyıla kadar etkisini sürdürmüştür.

Merkantilizm Felsefesi

Merkantilist felsefeye göre bir ülkenin zenginliği, dış ticaret hacmi ve altın miktarıyla ölçülür. Yani, bir ülke dışa bağımlı durumda olduğu müddetçe, ekonomik açıdan güçlü sayılamaz.

Merkantilizm Politikaları

Merkantilist politikaların amacı, bir ülkenin dış ticaret fazlasını arttırmak için, ihracatın teşvik edilmesi ve ithalatın kısıtlanmasıdır. Bu politikalar arasında tarifeler, ihracat sübvansiyonları, madencilik ve sanayiyi destekleme gibi politikalar yer almaktadır.

Merkantilizmin Sonuçları

Merkantilizm ekonomilerinde, bir ülkenin zenginleşmesinin, başka bir ülkenin yoksullaşması anlamına geldiği düşüncesi hakimdir. Bu nedenle, bu politikalar, ülkeler arasındaki ticari savaşları tetikleyebilir ve sonuçta ticaretin serbestleştirilmesine yönelik mücadelenin başlamasına neden olmuştur.

Özetle, merkantilizm, bir ülkenin zenginliğini dış ticaret hacmi ve altın miktarı ile ölçen, ihracatı teşvik eden ve ithalatı kısıtlayan bir ekonomik düşünce tarzıdır. Ancak, bu politikaların sonucu, ticaret savaşlarına ve serbestleşme mücadelelerine neden olabilmiştir.

FAQs

Merkantilizm, Dünya Ekonomisine Nasıl Etki Etti?

Merkantilizm, ticarette serbestleşme çabalarını tetikleyen bir düşünce akımı oldu. Ticaret savaşlarına ve mücadelelerine neden olması nedeniyle bugün ticarette serbestleşme çabaları hala devam etmektedir.

Merkantilizmin, Yeni Ekonomik Düzenlemelerin Oluşmasında Rolü Var Mı?

Evet, merkantilizm, yeni ekonomik düzenlemelerin oluşmasında büyük bir rol oynamıştır. Özellikle, serbest ticaret felsefesi ve kapitalizm gibi bugün hala devam eden ekonomik düzenlerin oluşmasında ortaya çıkmıştır.

Merkantilizm Politikaları, Günümüzde Hala Kullanılıyor Mu?

Merkantilizm politikaları bugün hala kullanılmaktadır. Özellikle, bazı ülkeler ihracatı teşvik etmek için sübvansiyonlar vermektedirler. Ancak, günümüzde serbest ticaret felsefesi daha yaygın bir şekilde benimsenmektedir.

Merkantilizm, Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkiledi?

Merkantilizm, ekonomik büyüme için doğru bir yöntem olarak kabul edilmez. Çünkü, dış ticaret fazlası düşüş gösterdiği takdirde ekonomik sorunlara neden olabilir. Ayrıca, merkantilist politikalar, diğer ülkeleri de işaret etmek için ulusal endüstrileri korumak açısından dezavantajlı durumda bırakabilir.

Merkantilizm, Tarım Alanında Nasıl Etkiyi Oldu?

Merkantilizm, tarım alanında sanayi ve ticarete öncelik verdiği için, tarımsal ürünler genellikle minimum fiyatla satılmıştır. Bu durum, tarımsal yetiştiricilerin ulusal kalkınmaya katkısı azaltmış ve kara para ekonomisine neden olmuştur.

Bir yorum bırakın