merkantilizm nedir tarih?

Merkezinde devletin güçlendirilmesi amacıyla ticari faaliyetleri düzenleyen bir ekonomik düşünce sistemidir. Merkantilizmin hüküm sürdüğü tarihlerde ülkeler, mümkün olduğunca çok ihracat yaparak dış ticaret fazlası elde etmeyi hedefleyerek, ekonomi politikaları belirlerlerdi.

Merkantilizm Nedir? Tarihçesi ve Tartışmalar

Merkantilizm, Avrupa’nın 16. yüzyılda başlayan bir ekonomik ve siyasi düşünce akımıdır. Bu akım, gelişmekte olan Avrupa devletlerinin zenginleşme ve güçlenme çabalarında bir yol olarak görüldü. Merkantilist düşünce, bir ülkenin ticaret fazlasını artırarak topraklarını genişletmesi ve sanayisini geliştirmesi gerektiğini savunur.

Merkantilizm Tarihçesi

Merkantilizmin Tarihçesi, ilk olarak 1630’lu yıllarda ortaya çıkan İngiltere’de başladı. İngiltere, Avrupa kıtasının birçok ülkesi gibi, savaşlar ve yıkımların izlerinden kurtulamayan bir ülkeydi. Bu nedenle, yöneticilerin dikkati, yurtdışında zengin ticaret imkanlarına odaklandı.

Fransa, İspanya, Portekiz ve Hollanda, tüm bu ülkeler, merkantilist düşünceyi benimsemiş ve uygulamaya çalışmıştır. Bu devletler, kendi imalat endüstrilerine ve ticaretlerine öncelik vererek, denizaşırı sömürgelere genişlemişlerdir.

Merkantilizmin Tartışmaları

Merkantilist düşünce, ekonomik düzenlemeler ve politikalar tarafından etkilendi. Ancak, serbest piyasa ekonomisine karşı olan bu düşüncenin, ticarette ve üretimde yeniliklere engel olabileceği tartışılmıştır.

Merkantilistler, hammaddeleri ve tarım ürünlerini düşük fiyatlarda yabancı ülkelerden almaya çalışmıştır. Ayrıca, ihracatta yüksek vergi uygulanarak, ithalatı azaltılmak istenmiştir. Ancak, bu politikaların uluslararası ticaretteki dengesizliği artırabileceği, dolayısıyla genel ekonomik refahı olumsuz etkileyebileceği düşünülmüştür.

Sonuç

Merkantilizm, birçok tartışma ve eleştiriye maruz kalmıştır, ancak ekonomik düzenleme ve politikaların etkisinde, tarihte bir dönüm noktası olarak kabul edilmiştir. Günümüzde, serbest piyasa ve ticaret, merkantilist düşüncenin karşıtı olarak kabul edilir.

FAQs

1) Merkantilizm nedir?
Merkantilizm, ülkenin zenginleşmesi ve güçlenmesi için ticaret fazlasını artırarak topraklarını genişletmesi ve sanayisini geliştirmesi gerektiğini savunan bir ekonomik ve siyasi düşünce akımıdır.

2) Merkantilizm hangi dönemde ortaya çıkmıştır?
Merkantilizm, 16. yüzyılda gelişmekte olan Avrupa devletlerinin zenginleşme ve güçlenme çabalarında bir yol olarak ortaya çıkmıştır.

3) Merkantilizmin tartışmaları nelerdir?
Merkantilist düşüncenin, ticarette ve üretimde yeniliklere engel olabileceği, politikalarının dengesizliği artırabileceği ve genel ekonomik refahı olumsuz etkileyebileceği tartışılmıştır.

Bir yorum bırakın