merkantilizm nedir?

Merak edenler için merkantilizm nedir? Merkantilizm, 16. yüzyılda Avrupa’da ekonomik düşünce akımıdır. Merkantilizm, ticarette devlet kontrolünü ve koruyucu önlemleri savunur ve bir ülkenin zenginliğinin ihracatı artırarak ve ithalatı azaltarak artabileceğini öne sürer.

Merkantilizm Nedir?

Merkantilizm, Avrupa’da 16. ve 18. yüzyıllar arasında ekonomik düşüncenin temelini oluşturan bir doktrindir. Merkantilizm, bir ülkenin ticaret fazlasını korumak ve arttırmak için dış ticaret politikalarını kullanarak zenginleşeceğini savunur.

Merkantilizmin Temel Özellikleri

Merkantilizm doktrini çeşitli özellikler içerir:

  • Bir ülkenin zenginliği, altın ve gümüş gibi değerli madenlerin birikimine dayanır.
  • Ticaret fazlası, bir ülkenin zenginleşmesinin anahtarıdır.
  • Bir ülkenin ihracatı artırarak ticaret fazlasını korumalıdır.
  • Ekonomik faaliyetlerde devlet müdahalesi gereklidir.
  • Bir ülkenin dış ticaretinde mümkün olduğunca korunma önlemleri alınmalıdır.

Merkantilizmin Etkileri

Merkantilizm, birçok Avrupa ülkesinde ekonomi politikalarını belirlemek için kullanılan bir doktrin olmuştur. Bu doktrin, ulusal refahı artırma hedefiyle bir ülkenin tüm ekonomik faaliyetlerini etkilemiştir.

Özellikle İngiltere, Fransa ve İspanya gibi ülkeler, merkantilizm doktrinini benimseyerek ticaret fazlasını korumak ve dış ticareti düzenlemek için birçok önlem almışlardır. Bu önlemler arasında ithalat vergileri uygulamak, ihracat teşvikleri vermek, ticaret gemilerine koruma sağlamak ve ticaret anlaşmaları yapmak yer alır.

Merkantilizmin Eleştirileri

Merkantilizm doktrini, tarihte birçok eleştiriyle karşılaşmıştır. Eleştiriler arasında şunlar yer alır:

  • Merkantilizm, dış ticarette sadece bir kazanan veya kaybeden olabileceği düşüncesine dayanır. Bu doğru değildir, dış ticarette taraflar arasında karşılıklı fayda sağlayan bir ilişki vardır.
  • Merkantilizm, devlet müdahalesine dayanarak piyasa arz ve talebine müdahale eder. Bu, genellikle ekonomik kaynakların etkili bir şekilde kullanımına engel olur.
  • Merkantilizm, yalnızca bir ülkenin ticaret fazlasına odaklanırken, diğer ülkelerin refahını etkileyebilir.

Sonuç

Merkantilizm doktrini, tarih boyunca birçok ülkenin ekonomi politikalarını belirlemek için kullanılmıştır. Ancak, bu doktrin birçok eleştiriyle karşılaşmıştır ve günümüzde artık geçerliliğini yitirmiştir. Dış ticarette karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki ve serbest piyasa ekonomisi, günümüzün ekonomik düşüncesinin temelini oluşturmaktadır.

SSS

Merkantilizm hangi ülkelerde etkili oldu?

Merkantilizm doktrini, özellikle İngiltere, Fransa ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde etkili oldu.

Merkantilizm’in temel özellikleri nelerdir?

Merkantilizm doktrini altın ve gümüş gibi değerli madenlerin birikimine dayanan bir ekonomik düşünceyi ifade eder. Ticaret fazlası, bir ülkenin zenginleşmesinin anahtarıdır ve devlet müdahalesi ekonomik faaliyetlerde gereklidir.

Merkantilizm, günümüzde geçerli bir ekonomik doktrin mi?

Hayır, merkantilizm doktrini günümüzde artık geçerliliğini yitirmiştir. Dış ticarette karşılıklı fayda ilkesi ve serbest piyasa ekonomisi, günümüzün ekonomik düşüncesinin temelidir.

Bir yorum bırakın