nihilizm ne demek?

“Nihilizm nedir? Felsefi bir kavram olan nihilizm, hayatın anlamsızlığına ve değersizliğine inanmayı ifade eder. Bu yazıda nihilizmin ne olduğunu ve nasıl ortaya çıktığını öğrenin.”

Nihilizm Nedir?

Nihilizm, hiçbir şeyin anlam veya değer taşımadığını savunan bir felsefi akımdır. Kelime anlamı olarak, “hiçlik” veya “hiçbir şey” anlamına gelen Latince “nihil” kelimesinden türetilmiştir.

Nihilizmin Kökenleri

Nihilizm, 19. yüzyılda Batı Avrupa’da yaygın hale gelmiştir. Bu dönemde, endüstriyel devrim, bilimsel ilerleme ve siyasi devrimler gibi birçok değişiklik yaşanmıştır. Bu değişimlere bağlı olarak, insanlar hayatın anlamını sorgulamaya başlamış ve nihilizm düşüncesi ortaya çıkmıştır.

Nihilizmin Temel İlkeleri

 • Hiçbir şeyin gerçek değeri yoktur
 • Hiçbir şeyin kesinliği yoktur
 • Hayatın anlamı yoktur
 • Din, ahlak ve kültür gibi kavramlar boştur ve gerçek değer taşımazlar

Nihilizmin Farklı Türleri

Nihilizm, birçok farklı türe ayrılabilir. Bazı popüler olanları arasında:

 • Epistemik nihilizm: Herhangi bir bilginin kesin olabileceği fikrine karşı çıkan felsefi bir akım
 • Moral nihilizm: Doğru ve yanlış kavramlarının var olmadığını savunan akım
 • Hayatın anlamsızlığı nihilizmi: Hayatın kendi başına anlamsız olduğunu düşünen akım

Nihilizmin Eleştirileri

Nihilizm, birçok eleştiriye maruz kalmıştır. Bazı eleştiriler şöyle:

 • Nihilizm, insanlara hiçbir anlam ya da amaca sahip olmadıklarını söyleyerek hayal kırıklığı yaratır
 • Nihilizm, birçok faydalı şeyin anlamsız olduğu fikrini benimser, bu da insanları umutsuzluğa ve pasifliğe itebilir
 • Nihilizm, insana yarar sağlayan şeyleri inkar eder ve herhangi bir çözüm sunmaz

Sonuç

Nihilizm, tartışmalı bir felsefi akımdır. Bazıları buna katılmakta ve hayatın anlamsız olduğunu düşünmektedir. Diğerleri ise, hayatın anlamlı olabileceğine dair umudunu korumaktadır. Her ne olursa olsun, nihilizm, insanların hayatlarını sorgulamalarına ve düşünmelerine yol açabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

 1. Nihilizm nedir?
  Nihilizm, hiçbir şeyin anlam ya da değer taşımadığını savunan bir felsefi akımdır.
 2. Nihilizm ne zaman ortaya çıkmıştır?
  Nihilizm, 19. yüzyılda Batı Avrupa’da yaygın hale gelmiştir.
 3. Nihilizmin farklı türleri nelerdir?
  Bazı popüler nihilizm türleri arasında epistemik nihilizm, moral nihilizm ve hayatın anlamsızlığı nihilizmi yer alır.
 4. Nihilizmin eleştirileri nelerdir?
  Nihilizm, insanlara hiçbir anlam ya da amaca sahip olmadıklarını söyleyerek hayal kırıklığı yaratır ve birçok faydalı şeyin anlamsız olduğu fikrini benimsediği için umutsuzluğa ve pasifliğe itebilir.
 5. Nihilizmin hayatımızdaki etkileri nelerdir?
  Nihilizm, insanların hayatlarını sorgulamalarına ve düşünmelerine yol açabilir.

Bir yorum bırakın