Ön Bilgilendirme Metinleri

ÖN BİLGİLENDİRME METİNLERİ AŞAĞIDA Kİ BAŞLIKLAR ALTINDA TOPLANMIŞTIR

1- Ön Bilgilendirme Metni

2- Rıza Metni

3- Aydınlatma Metni

4- Çerez Politikası

5- Teslimat Koşulları

 

1. ÖN BİLGİLENDİRME METNİ

1.1. HİZMETLERİMİZ HAKKINDA;

www.seosoft.net.tr (Seo Software Danışmanlık Eğitim Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) Web sitesi, uygulama ve ya mobil uygulaması üzerinden seo (arama motoru optimizasyon), yazılım, danışmanlık, eğitim, telekomünikasyon hizmetleri ve her türlü web, sosyal medya, pr hizmetlerini online olarak sağlamaktadır.
1.2. ÖDEME ve FATURALANDIRMA;
Satışı yapılan tüm hizmetler sadece şirket resmi banka hesapları ve online kredi kartı ile tahsil edilmektedir. Müşteriler cari hesap bilgilerinin doğruluğundan kendileri sorumludur. Şirket cari bilgileri verilmeyen veya eksik verilen satışlar ödeme yapılan kanalda geçen ad soyad bilgisi ile earşiv fatura olarak kesilecektir.
1.3. İPTAL ve İADE;
Satışı yapılan yazılım ürünlerinin iadesi ile ilgili detayları Mesafeli Satış Sözleşmesi ve İptal İade Koşulları Metinlerinde açıkca belirtilmektedir. İptal ve iade hakkında ilgili sipariş öncesi bilgi almak için tarafımız ile iletişime geçilmelidir.
1.4. HİZMET GİZLİLİĞİ
Alınan tüm hizmetler Seo Software Danışmanlık Eğitim Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Müşteri arasında ticari sır niteliğindedir. Müşteri alınan hizmetler hakkında hiç bir veriyi izinsiz olarak paylaşamaz. Almış olduğu hizmet hakkında hiç bir platform üzerinde izinsiz olumlu/olumsuz yorum yapamaz. İzinsiz yapılan tüm yorumlar tespit edilmesi durumunda derhal kaldırılması istenebilir. Bu yorumlar Tüketicilerin haklarını korumak ve ticari haksızlıklara karşı önlem almak amacıyla Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun No: 6502 ile yanıltıcı reklam ve tüketicileri yanıltacak şekilde ürün hakkında bilgi verme gibi durumlar bu kanun kapsamında değerlendirilebilir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu No: 5846: Bu kanun, telif haklarını korumak amacıyla düzenlenmiştir. Eğer yanıltıcı veya hakaret içeren bir yazı, ürünün telif haklarına zarar veriyorsa, bu kanun çerçevesinde hukuki işlem yapılabilir. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun No: 5651: Bu kanun, internet ortamında yapılan yayınları düzenlemek ve suçlarla mücadele etmek amacıyla düzenlenmiştir. Eğer yanıltıcı veya iftira niteliği taşıyan bir yazı varsa, bu kanun çerçevesinde hukuki işlem yapılabilir.
1.5. UYUŞMAZLIKLAR HAKKINDA
Taraflar arasında yapılan ticari işlemler ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır. Müşteri sözleşmelerde belirtildiği üzere tüm taleplerini sadece noter aracılığı ile yazılı olarak bildirmelidir. Resmi yollar dışında yapılan bildirimler işleme alınmayacağı ve dijital platformlar üzerinden 3. Kişilerin görebileceği şekilde yapılan şikayet/yorum ve taleplerin marka değerine zarar vereceği ve ticari zarar niteleğinde olduğu için peşinen müşteri tarafından yapılmayacağı kabul edilmiştir.

2. RIZA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİMİZ;

2.1. www.seosoft.net.tr (Seo Software Danışmanlık Eğitim Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir ve İşbu Rıza Metni ile Kanun uyarınca üyelerin şirketimiz tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının alınması amaçlanmıştır.
2.2. Kişisel veriler; Şirketimize ait websitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, fatura oluşturmak , fatura kesmek, ürün teslim etmek, e-fatura göndermek, promosyon ve sair çeşitli kampanyalar hakkında bilgilendirmek, hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, ürün ve/veya hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması, ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması, süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri analizi yapmak, kampanyaların oluşturulması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, hedef kitle belirlenmesi, kişiye özel segmentasyon, pazar araştırmaları, daha iyi hizmet sunabilmek ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla üyenin vereceği onay doğrultusunda işlenir ve bu amaçlar doğrultusunda Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yer alan taraflarla paylaşılabilir.

3. AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü müşterilerimizin dikkatine sunarız.

3.1.Aydınlatma Metninin Amacı ve Veri Sorumluluğu
3.1.1. Seo Software Danışmanlık Eğitim Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Şirketimiz) KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir. KVKK uyarınca özel nitelikli kişisel verileriniz dahil olmak üzere kişisel verileriniz, veri sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
3.1.2. İşbu Aydınlatma Metni, KVKK uyarınca Seo Software Danışmanlık Eğitim Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından gerçekleştirilen müşteri, tedarikçi, tüketici, ziyaretçi, iş ortağı veya çalışanlara ait kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır. 
3.2. İşlenen kişisel Veriler ve İşlenme Amacı: Websitemiz kullanıcılarının; kimlik, konum, adres, finans, iletişim, pazarlama bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, görsel ve işitsel bilgileri talep ve şikayet yönetim bilgisi işlenmektedir. İşbu kişisel veriler; sözleşmelerinizin gereğinin yerine getirilmesi, satış süreçlerinin yürütülmesi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, talep ve şikayet yönetimi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, tarafımızca yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.
3.3. Kişisel Verilerin Aktarımı: Kişisel veriler, şirketimizce, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri amaçları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir, tedarikçiler, lojistik, anlaşmalı kargo firmaları, ilgili Kurum ve Kuruluşlarla paylaşılmaktadır.
3.4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel veriler, websitesi ve mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
3.5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi: Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri Kişisel Verilerin İmha Politikasında listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.
3.6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurma hakkına sahiptir. Haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi; Barbaros Mah. Ihlamur Blv. Ağaoğlu My Newwork No:3 Ataşehir İstanbul adresine noter aracılığıyla iletebilirsiniz. Başvuru süreci ile alakalı detaylı bilgi için Gizlilik ve KVKK Politikamızı inceleyebilirsiniz.

4. ÇEREZ POLİTİKASI

Şirketimiz en iyi alışveriş deneyimini sizlere sunmak için çerezler kullanmaktadır.Çerezler, bilgisayarınıza, akıllı telefonunuza, tabletinize, giyilebilir cihazınıza, akıllı televizyonunuza veya benzer cihazlarınıza yerleştirilen ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, takma isimli olsalar veya bir kişiyi doğrudan tanımlamasalar dahi, diğer bilgiler ile birleştirilerek bir kişiyi belirlenebilir kıldıkları takdirde kişisel veri olarak kabul edilmektedirler.

4.1. Veri Sorumlusu
Seo Software Danışmanlık Eğitim Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, www.seosoft.net.tr üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. 
4.2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 
Çerezler sayesinde websitemizde ait sunucular size ait cihazları tanıyarak site üzerindeki trafiğin yönetilmesini sağlar. Ayrıca websitemizin ziyaretçi sayısını ve kitlesini analiz ederek yazılımlarımızı sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için geliştirebilmemize ve tercih etmeniz halinde internet kullanımınız esnasında görüntülediğiniz reklamları kişiselleştirmemize yardımcı olur. 
4.3. Çerez Türleri
Zorunlu Çerezler: Zorunlu çerezler, websitesini görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Websitesinin çalışması için zorunlu olan bu çerezlerin kullanılması gerekmektedir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.
İşlevsellik Çerezleri: İşlevsellik çerezleri, websitesi üzerindeki belirli işlevlerin sağlanması ve bunlara dair tercihlerinizin hatırlanması için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m. 5 kapsamında “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” Veri işleme şartına dayanmaktayız.
Performans Çerezleri: Onayınızla alınan bu veileriniz websitesi hizmetlerimizi analiz etmek ve bunların performansını arttırmak ve iyileştirmek için kullanılır. Bu çerezler sayesinde hangi alanların en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve websitesi trafiğini optimize edilir. 
Pazarlama Çerezleri: Ziyaretçilerimizin ziyaret ettikleri sayfaları ve ürünleri takip etmeye ve bu kapsamda ziyaretçilerimizin tercih ve beğenilerine uygun daha ilgili çekici ve kişiye özel içerikler sunulmasına imkan tanır. Bu Çerezler ve Çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz, açık rızanızın bulunması halinde Aydın Aydın Elektronik ve Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. arama motorları, sosyal medya platformları, veri yönetim platformları ve dijital reklam platformları gibi üçüncü parti iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınızın bir profilinin oluşturulması suretiyle ve sair yöntemlerle size özel ilginizi çekebilecek reklam, tanıtım, satış, pazarlama, etkinlik yönetimi, avantaj, indirim, promosyon, kampanya içeriklerinin oluşturulması ve sunulması ile veri zenginleştirme amaçlarıyla işlenmektedir.
4.4. Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?
Bunun dışında Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir.Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:
•Internet Explorer için:

4.4.1.1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
4.4.1.2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçeneklerine dokunun veya tıklayın.
4.4.1.3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar’ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

•Microsoft Edge için:

4.4.2.1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.
4.4.2.2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
4.4.2.3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz 

•Google Chrome için:

4.4.3.1. Bilgisayarınızda Chrome’u açın.
4.4.3.2. Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.
4.4.3.3. Altta Gelişmiş’i tıklayın.
4.4.3.4. “Gizlilik ve güvenlik”in altında İçerik ayarları’nı tıklayın.
4.4.3.5. Çerezler’i tıklayın.
4.4.3.6. “Tüm çerezler ve site verileri”nin altında Web Sitesi’nin adını arayın.
4.4.3.7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın

•Mozilla Firefox için:

4.4.4.1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.
4.4.4.2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
4.4.4.3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
4.4.4.4. Çerezleri göster… düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
4.4.4.5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
4.4.4.6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
4.4.4.7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın

•Safari için:

4.4.5.1. Safari > Tercihler’i seçin.
4.4.5.2. Gizlilik öğesini tıklayın.
4.4.5.3. Web Sitesi Verilerini tıklayın.
4.4.5.4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın.
4.5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yukarıda detaylandırılan hukuki sebeplere dayalı olarak ilgili amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik ortamda Çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.
4.6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
•Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme Detaylı bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korumasını inceleyebilirsiniz.

5. TESLİMAT KOŞULLARI

Bu Teslimat Koşulları Sözleşmesi (“Sözleşme”), aşağıda belirtilen taraflar arasında akdedilmiştir:

Satıcı:
Şirket Adı: Seo Software Danışmanlık Eğitim Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adres: Barbaros Mah. Ihlamur Blv. Ağaoğlu My Newwork No:3 Ataşehir İstanbul
Telefon: 0850 307 0 736
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.seosoftware.com.tr

Alıcı:
Üyelik ve sipariş anında web sitesi, uygulama ve ya mobil uygulama üzerinden verilmiş olan bilgiler esas alınacaktır.

5.1. TANIMLAR
5.1.1 “Ürünler”: Satıcı tarafından Alıcıya teslim edilecek olan yazılım ürünleri.

5.2. TESLİMAT
5.2.1 Satıcı, Alıcı tarafından ödemesi yapılan siparişleri en geç 3 iş günü içerisinde teslim edilmesini taahhüt eder.
5.2.2 Teslimat, alıcı tarafından yapılan üyelik ile giriş yapılacak web sitesi, uygulama veya mobil uygulamaya online olarak aktif edilecektir.

5.3. TESLİMAT SORUMLULUĞU
5.3.1 Ürünlerin teslimatı, online olarak yapılacaktır. Teslimat sürecinde oluşabilecek kayıp veya gecikmelerden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda telefi hizmeti duruma göre satıcı tarafından yapılacaktır.
5.3.2 Alıcı, Ürünlerin teslimatı sonrası kontrol etmeli ve herhangi bir eksiklik durumunda destek talebinde bulunmalıdır. Teslimat yapıldıktan sonra oluşabilecek eksiklikler Alıcı’nın sorumluluğunda olacaktır.

5.4. İPTAL VE İADE
5.4.1 Alıcı, teslimat öncesinde Ürünlerin iptalini talep edebilir. Teslimat sonrası yapılacak iptal talepleri için iptal iade koşulları sözleşesi geçerli olacaktır.

5.5. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
5.5.1 Bu sözleşme Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme, taraflar arasında tam bir anlaşma sağlanması amacıyla düzenlenmiştir. Taraflar, sözleşme hükümlerini okumuş, anlamış ve kabul etmişlerdir.